Panel používateľa

obchodné podmienky

1.) Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky kimgold.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.svadobneobrucky.sk

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane, kupujúceho (zákazníka-spotrebiteľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlades právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ , riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami svadobneobrucky.sk zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.svadobneobrucky.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení. Zákazník svojim nákupom súhlasí s použitím elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, predovšetkým prostredníctvom siete internet, e-mailu alebo telefonického rozhovoru. Zákazník svojím nákupom súhlasí so znením týchto obchodných podmienok.

Spotrebiteľská zmluva –je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ)– osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka a predáva výrobky, poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci)– fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, používa služby pre osobnú potrebu, alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom- je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy– objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky– zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický portál www.svadobneobrucky.sk
Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a predávajúcim K.I.M. GOLD s.r.o. ,Kukučínova 17, 921 01 Piešťany, IČO:31429289, DIČ:2020396004 ,

IBAN: SK08 1100 0000 0026 2373 2020 SWIFT: TATRSKBX

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava , číslo zápisu 332/T.

V prípade, že tovar nie je dostupný na predajni, predávajúci informuje zákazníka o možnom dodaní. Až po tomto kroku je zákazník oprávnený uzatvoriť zmluvu vložením tovaru do košíka a následným vyplnením potrebných údajov (spôsob platby a spôsob doručenia).
Po odoslaní objednávky (stlačením tlačidla „odoslať objednávku") bude zákazníkovi odoslaná automatizovaná správa potvrdzujúca bezproblémové uzatvorenie obchodnej zmluvy.

2.) Spôsob doručenia

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.svadobneobrucky.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom slovenskej pošty a kuriérom. Doba dodania zásielky tovaru skladom je štandardne 3 pracovné dni po expedícii z nášho skladu.

Slovenskou poštou (doručená informácia do Vašej schránky o uložení zásielky - doručenie štandartne do 2 pracovných dní od odoslania zasielky z našej predajne. Cena za doručenie tovaru Slovenskou poštou je 0 € . Platí len na celom území Slovenska.

Kuriérom DPD - doručenie štandartne nasledujúci pracovný deň od odoslania zasielky z našej predajne. Kuriér DPD v deň doručenia zásielky Vás bude telefonicky kontaktovať na telefónne číslo uvedené v objednavke.

Cena za doručenie tovaru kuriérom je 0 € . Platí len na celom území Slovenska.

Osobný odber - v sídle predávajúceho v našej predajni : K.I.M. GOLD sro.,Kukučínova 17, 921 01 Piešťany , tel.: 033 7735110 .

Cena za osobný odber tovaru je 0 €

 

- POŠTOU - do Českej republiky

cena za tento spôsob doručenia je 9 €

 

- Kuriér DPD do krajín Česká republika - CZ, Maďarsko - H, Rakúsko - A, Polsko - PL

cena za tento spôsob doručenia je 10 €

 

- Kuriér DPD do krajín Nemecko - D

cena za tento spôsob doručenia je 15 €

 

- Kuriér DPD - Írsko, Francúzsko, Belgicko,Luxembursko, Holandsko

cena za tento spôsob doručenia je 20 €

 

Doručenie do krajiny - Veľká Británia momentálne nie je možné.

 

 

Na výber sú tieto spôsoby platby:

- dobierkou : za Vami objednaný tovar zaplatíte až pri prevzatí zásielky od kuriéra Slovenskej pošty, alebo DPD, služba je spoplatnená sumou 5,00 € (s DPH) (doručená informácia do vašej schránky o uložení zásielky)- tovar na sklade doručenie do 2 pracovných dní

Pri objednávke platby na DOBIERKOU budeme telefonicky kontaktovať zákazníka ( prípadne mailom, alebo SMS) pre správne doručenie zásielky a potvrdenie správnosti adresy a telefónneho čísla zákazníka. Ak zákazník nezdvíha telefón a neodpovedá na mail - môže byť objednavka na dobierku zrušená.

- bankovým prevodom : za Vami objednaný tovar zaplatíte odoslaním sumy za objednávku na číslo účtu, ktoré bude v emailovej správe s objednávkou. Objednávku začneme vybavovať až po pripísaní sumy na náš účet.

Poplatok za tento druh platby je 0 €

- v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v našej predajni , : K.I.M. GOLD sro.,Kukučínova 17, 921 01 Piešťany , tel.: 033 7722146033 7735110 .

Poplatok za tento druh platby je 0 €

POZOR : Platba v hotovosti je možná len pri osobnom odbere v našej predajni , nie je možná pri sposobe dopravy zaslanie kuriérom , alebo Slovenskou poštou.

 

- TrustPay - ONLINE PLATOBNÁ BRÁNA

Za objednaný tovar zaplatíte online prevodom na účet, v rámci svojej banky. Systém Vás vyzve vybrať požadovanú banku a po zvolení sa presuniete na zabezpečené rozhranie TrustPay, kde môžete vykonať bezpečnú platbu. Službu TrustPay môže využívať každý, bez nutnosti akejkoľvek registrácie. Stačí mať účet v jednej z podporovaných bánk.

Poplatok za tento druh platby je 0 €

Zoznam podporovaných bánk – Slovensko:
• Tatra banka
• Slovenská sporiteľňa
• VÚB banka
• ČSOB
• UniCredit Bank
• SBERBANK
• OTP banka
• Poštová banka
• Prima banka
• mBank
• ZUNO
• Fio Banka

 

 

- možnosť platby PLATOBNOU KARTOU a cez platobnú bránu TATRABANKY - TatraPay :

Akceptuje platobné karty Master Card, Maestro, Visa Electron, VISA, CardPay, TatraPay

Poplatok za tento druh platby je 0 €

 

3.) Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
Uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje.
• Po odoslaní zásielky je kupujúci povinný prevziať a vyplatiť peniaze za objednaný tovar .
• Objednaný tovar pri prevzatí skontrolovať a v prípade závad nás kontaktovať najneskôr nasledujúci deň od doručenia .
• Uhradiť všetky spôsobené škody za poštovné, spôsobené neprevzatím alebo nesprávne vyplnenými osobnými údajmi. Ak si kupujúci neprevezme zásielku pri prvom doručení a znovu vyžaduje zaslanie tovaru, je povinný zaplatiť náklady za opätovné zaslanie tovaru.

 

4.) Nezodpovedáme za

• Oneskorené alebo nevybavené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou kupujúceho.
• Oneskorené doručenie zásielky zavinené prepravcom.
• Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérom.

 

5.) Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

Zákazník má právo stornovať svoju objednávku do 12 hodín od momentu jej vytvorenia zaslaním e-mailu uvedeného v kontaktoch kimgold@kimgold.sk .

 

6.) Reklamácia , zodpovednosť za chyby, záruka .

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
- sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytujúcu chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou - vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V prípade závady tovaru, treba ho doručiť na adresu našej firmy. Zásielku treba zaslať v poistenom liste, alebo poistenom balíku kuriérom. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Zákazník je povinný pred prvým použitím výrobku riadne sa oboznámiť s návodom a so záručnými podmienkami. V prípade doručenia objednávaného tovaru je kupujúci povinný ho skontrolovať, či nie sú na zásielke spôsobené škody prepravou. Ak je zásielka poškodená, kupujúci je povinný ju neprevziať a spísať s prepravcom zápis o škode. Kupujúci je povinný o tomto informovať predávajúceho.

Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Písomné oznámenia o zistených vadách nám posielajte na adresu: K.I.M. Gold, Kukučínova 17, 921 01 Piešťany alebo e-mailom kimgold@kimgold.sk

Po oznámení reklamácie Vás následne kontaktujeme a informujeme o ďalšom postupe a spôsobe zaslania tovaru., telefonicky v čase od 9,00hod-17,00hod na tel.: 033 7735110

• Pre úspešné vyriešenie reklamácie je potrebný daňový doklad o zaplatení tovaru.
• Reklamácie budú vyriešené opravou tovaru, vrátením peňazí, alebo výmenou tovaru.
• Záruka sa vzťahuje na všetky materiálové a výrobné vady tovaru .Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené neodborným používaním, ani za škody spôsobené chybnou manipuláciou ,starostlivosťou a následkov týchto škôd.
• Záruka u hodín sa nevzťahuje na: bežné opotrebenie, neodborný zásah, batériu, sklíčko a remienok
Autorizované servisné strediská sú uvedené v záručnom liste, ktorý zákazník obdržal s tovarom.
Odporúčame zákazníkom kontaktovať servisné stredisko telefonicky a dohodnúť si spôsob vybavenia reklamácie.
• Šperky vyrobené z bieleho zlata sú na povrchu ródiované. Táto povrchová úprava dodáva šperkom vyšší lesk, odolnosť voči oderu a zvýrazňuje bielu farbu šperkov. Pre zachovanie krásneho vzhľadu šperkov doporučujeme ich odkladať pri domácich a iných prácach, pri ktorých hrozí poškriabanie, odretie, alebo poškodenie povrchovej vrstvy ródia . Takéto poškodenie povrchu šperku nie je dôvodom k reklamácii.
V našej firme prevádzame aj zlatnícke opravy , tak dokážeme zabezpečiť renováciu šperkov - preleštenie škrabancov a oderkov,nanesenie novej vrstvy ródia na šperk .

7.) Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho len za účelom bezproblémového vybavenia jeho objednávky a zaväzuje sa, že údaje nebudú zneužité ani poskytnuté tretím stranám (s výnimkou Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti DPD za účelom doručenia zásielky).
Od Kupujúceho ako fyzickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, telefonický a e-mailový kontakt.
Od Kupujúceho ako právnickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu sídla vrátane PSČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický a e-mailový kontakt.
Kupujúci svojou registráciou súhlasí s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu na tieto účely v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a deklaruje, že uvedené údaje sú pravdivé a poskytol ich dobrovoľne.
Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť svoje osobné údaje po prihlásení v sekcii Môj účet.
Kupujúci udeľuje svoj súhlas až do odvolania. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu a môže tak urobiť písomnou formou alebo e-mailom.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

8.) Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká (v zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Odskúšať neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Objednávka obrúčok a gravírovanie v šperku je zhotovenie tovaru podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, ktoré sa riadi ustanoveniami § 12, bod 5, písmeno c, ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Upozornenie: Objednávka obrúčiek alebo gravírovanie šperku je výroba na mieru a preto sa nedá odstúpiť od kúpnej zmluvy , pokiaľ sa objednávateľ a predávajúci nedohodnú inak.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Tovar je potrebné vrátiť vrátane prípadných darčekov. Náklady na odoslanie tovaru Predávajúcemu hradí Kupujúci. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený v vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list (ak bol súčasťou), návod na použitie atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky.
Po doručení tovaru bude kupujúcemu vrátená kúpna cena prevodom na ním určený účet v zmysle zákona najneskôr do 15 dní.
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

9.) Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689033/5512 689
033/5512 690033/5512 690
fax č.: 033/5512 656
e-mail: tt@soi.sk

 

10.) Záverečné ustanovenia

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane 20 % DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 01.01.2017.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

 

Sme tu pre Vás už od roku 1993.

 

  • Doručenie do 24hodín !!!

  • Dnes objednáš, zajtra rozbaľuješ ...

  • platby

Autorizovaný predajca hodiniek

  • Longines, Certina, Tissot, Roamer, Balmain, Candino, Seiko, Festina, Jacques Lemans, Pulsar, Lorus,LIU•JO,Grovana
  • Darčekové balenie ZDARMA !
  • Každý šperk objednaný z našej stránky je zabalený v peknej darčekovej krabičke.                                                         

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie