obchodné podmienky

1.) Všeobecné ustanovenia
Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický portál www.svadobneobrucky.sk
Zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a spoločnosťou

 K.I.M. GOLD s.r.o. , Kukučínova 17, 921 01 Piešťany, IČO:31429289, DIČ:2020396004 ,

 IBAN: SK08 1100 0000 0026 2373 2020 SWIFT: TATRSKBX
 

 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava , číslo zápisu 332/T.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.svadobneobrucky.sk . Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia obchodnými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obidve strany. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.Pred uzatvorením zmluvy sa zákazníkovi odporúča preveriť si u prevádzkovateľa dostupnosť tovaru. V prípade, že tovar nie je dostupný na predajni, prevádzkovateľ informuje zákazníka o možnom čase dodania tovaru. Až po tomto kroku je zákazník oprávnený uzatvoriť zmluvu vložením tovaru do košíka a následným vyplnením potrebných údajov (spôsob platby, doručenia).
Po odoslaní objednávky (stlačením tlačidla „odoslať objednávku") bude zákazníkovi odoslaná automatizovaná správa potvrdzujúca bezproblémové uzatvorenie obchodnej zmluvy.
2.) Spôsob doručenia
Slovenskou poštou  (doručená informácia do Vašej schránky o uložení zásielky - doručenie do 2 pracovných dní.                Cena za doručenie tovaru Slovenskou poštou je 0 € .Platí len na celom území Slovenska.

Kuriérom DPD - doručenie nasledujúci pracovný deň. V prípade ak Vás kuriér DPD v deň doručenia zásielky nezastihne na dohodnutej adrese, vodič nechá písomné oznámenie o úmysle zásielku doručiť ešte raz nasledujúci pracovný deň. Cena za doručenie tovaru kuriérom  je 0 € . Platí len na celom území Slovenska.

Osobný odber v sídle predávajúceho v našej predajni : K.I.M. GOLD sro.,Kukučínova 17, 921 01 Piešťany ,                           tel.: 033 7735110 . Cena za osobný odber tovaru je 0 € .

Na výber sú štyri spôsoby platby:

platby kartou CardPay a cez online prevod TatraPay  presmeruje Vás na platobnú bránu TatraBanky cez ktorú možete vykonať online prevod z Tatrabanky a cez CardPay  platby platobnými  kartami typu Master Card - Maestro -  Visa -  ElectronVISA      Poplatok 0 €

 - dobierkou za Vami objednaný tovar zaplatíte až pri prevzatí zásielky od kuriéra Slovenskej pošty, alebo DPD,                služba je   spoplatnená sumou 5,00 € (s DPH) (doručená informácia do Vašej schránky o uložení zásielky) - tovar na sklade  doručenie   do 2 pracovných dní

- bankovým prevodom za Vami objednaný tovar zaplatíte odoslaním sumy za objednávku na číslo účtu, ktoré bude v  emailovej správe s objednávkou. Objednávku začneme vybavovať až po pripísaní sumy na náš účet. Poplatok 0 €

  číslo účtu: 2623732020/1100     variabilný symbol = číslo objednávky 

- v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v našej predajni , :

  K.I.M. GOLD sro.,Kukučínova 17, 921 01 Piešťany , tel.: 033 7722146033 7735110  . Poplatok 0 €

  POZOR : Platba v hotovosti je možná len pri osobnom odbere v našej predajni
  / nie je možná pri sposobe dopravy zaslanie kuriérom /.

3.) Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
Uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje.
• Po odoslaní zásielky je kupujúci povinný prevziať a vyplatiť peniaze za objednaný tovar .
• Objednané tovar pri prevzatí skontrolovať a v prípade závad nás kontaktovať najneskôr nasledujúci deň od doručenia .
• Uhradiť všetky spôsobené škody za poštovné, spôsobené neprevzatím alebo nesprávne vyplnenými osobnými údajmi. Ak si kupujúci neprevezme zásielku pri prvom doručení a znovu vyžaduje zaslanie tovaru, je povinný zaplatiť náklady za opätovné zaslanie tovaru.

4.) Nezodpovedáme za

• Oneskorené alebo nevybavené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou kupujúceho.
• Oneskorené doručenie zásielky zavinené prepravcom.
• Za poškodenie , alebo stratu zásielky zavinené poštou alebo kuriérom.


5.) Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

Zákazník môže požadovať zrušenie objednávky bez udania akýchkoľvek dôvodov najneskôr do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky.


6.) Reklamačné podmienky

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.
Zákazník je povinný pred prvým použitím výrobku riadne sa oboznámiť s návodom a so záručnými podmienkami.

V prípade doručenia objednávaného tovaru je kupujúci povinný ho skontrolovať, či nie sú na zásielke spôsobené škody prepravou. Ak je zásielka poškodená, kupujúci je povinný ju neprevziať a spísať s prepravcom zápis o škode. Kupujúci je povinný o tomto informovať predávajúceho.
• Po prevzatí zásielky a jej rozbalení je kupujúci povinný tovar prekontrolovať, prípadné vady zásielky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr nasledujúci deň od prevzatia.
• Ak vznikne na zásielke reklamovateľná vada, môže kupujúci uplatniť reklamáciu písomne alebo e-mailom.Písomné oznámenia o zistených vadách nám posielajte na adresu: K.I.M. Gold, Kukučínova 17, 921 01 Piešťany alebo e-mailom kimgold@kimgold.sk Po oznámení reklamácie Vás následne kontaktujeme a informujeme o ďalšom postupe a spôsobe zaslania tovaru., telefonicky v čase od 9,00hod-17,00hod na tel.: 033  7735110
• Pre úspešné vyriešenie reklamácie je potrebný daňový doklad o zaplatení tovaru.
• Reklamácie budú vyriešené opravou tovaru, vrátením peňazí, alebo výmenou tovaru.
• Záruka sa vzťahuje na všetky materiálové a výrobné vady tovaru .Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené neodborným používaním, ani za škody spôsobené chybnou manipuláciou ,starostlivosťou a následkov týchto škôd.
• Záruka u hodín sa nevzťahuje na: bežné opotrebenie, neodborný zásah, batériu, sklíčko a remienok
Autorizované servisné strediská sú uvedené v záručnom liste, ktorý zákazník obdržal s tovarom.
Odporúčame zákazníkom kontaktovať servisné stredisko telefonicky a dohodnúť si spôsob vybavenia reklamácie.
• Śperky vyrobené z bieleho zlata sú na povrchu ródiované. Táto povrchová úprava dodáva šperkom vyšší lesk, odolnosť voči oderu a zvýrazňuje bielu farbu šperkov. Pre zachovanie krásneho vzhľadu šperkov doporučujeme ich odkladať pri domácich a iných prácach, pri ktorých hrozí poškriabanie, odretie, alebo poškodenie povrchovej vrstvy ródia . Takéto poškodenie povrchu šperku nie je dôvodom k reklamácii.
V našej firme prevádzame aj zlatnícke opravy , tak dokážeme zabezpečiť renováciu šperkov - preleštenie škrabancov a oderkov,nanesenie novej vrstvy ródia na šperk .


7.) Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho len za účelom bezproblémového vybavenia jeho objednávky a zaväzuje sa, že údaje nebudú zneužité ani poskytnuté tretím stranám (s výnimkou Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti DPD za účelom doručenia zásielky).
Od Kupujúceho ako fyzickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, telefonický a e-mailový kontakt.
Od Kupujúceho ako právnickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu sídla vrátane PSČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický a e-mailový kontakt.
Kupujúci svojou registráciou súhlasí s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu na tieto účely v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a deklaruje, že uvedené údaje sú pravdivé a poskytol ich dobrovoľne.
Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť svoje osobné údaje po prihlásení v sekcii Môj účet.
Kupujúci udeľuje svoj súhlas až do odvolania. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu a môže tak urobiť písomnou formou alebo e-mailom.


8.) Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká (v zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
Tovar objednaný, upravovaný na zákazku (ako sú hlavne snubné prstene, prstene s kameňmi, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade) je tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek zákazníka a nevzťahuje sa naň možnosť odstúpenia od zmluvy a jeho vrátenia predávajúcemu v zákonnej lehote 14-tich dní.
Tovar je potrebné vrátiť vrátane prípadných darčekov. Náklady na odoslanie tovaru Predávajúcemu hradí Kupujúci. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený v vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list (ak bol súčasťou), návod na použitie atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky.
Po doručení tovaru bude kupujúcemu vrátená kúpna cena prevodom na ním určený účet v zmysle zákona najneskôr do 15 dní.
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.


9.) Orgán dozoru:


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689033/5512 689
033/5512 690033/5512 690
fax č.: 033/5512 656
e-mail: tt@soi.sk

Dnes akcia !

Pri Vašej prvej objednávke na www.svadobneobrucky.sk dostanete od nás darček. Zľavu -5 €

Pri vypĺňaní objednávky zadajte kód pre dačekový certifikát    zlava555

Doručenie do 24hodín !!

  • Dnes objednáš, zajtra rozbaluješ

Autorizovaný predajca hodiniek

  • Longines, Certina, Tissot, Roamer, Balmain, Candino, Seiko, Festina, Jacques Lemans, Pulsar, Lorus,LIU•JO,Grovana

Darčekové balenie ZDARMA !

  • Každý šperk objednaný z našej stránky je zabalený v peknej darčekovej krabičke                                                          

 

otvaracie hodiny kim gold

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info